5 cách lịch sự kiện của bạn có thể nâng cao SEO

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là một cuộc chiến vô tận. Một mặt, bạn có các nhà tiếp thị đang tìm cách tối ưu hóa các trang web của họ để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm. Mặt khác, bạn có các công cụ tìm kiếm khổng lồ (như Google) liên tục thay đổi thuật toán của họ để phù hợp với các số liệu mới, chưa biết và tạo ra một trang web tốt hơn, dễ điều hướng hơn và được cá nhân hóa. Một số cách tốt nhất để tối ưu hóa xếp hạng tìm kiếm của bạn bao gồm tăng số lượng các trang riêng lẻ và