Cách chọn công ty phát triển ứng dụng di động phù hợp

Một thập kỷ trước, mọi người đều muốn có một góc Internet nhỏ của riêng mình với một trang web tùy chỉnh. Cách người dùng tương tác với Internet đang thay đổi đối với thiết bị di động và ứng dụng là cách quan trọng để một số thị trường dọc thu hút người dùng của họ, tăng doanh thu và cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng. Một báo cáo của Kinvey dựa trên khảo sát của các CIO và Mobile Leaders cho thấy việc phát triển ứng dụng di động rất tốn kém, chậm và gây khó chịu. 56% của