Sự bùng phát COVID-19: Tác động của Quảng cáo và Tiếp thị

Việc làm việc với một đại lý luôn cập nhật các bản cập nhật tiếp thị quan trọng là điều vô cùng quý giá. Vì mọi doanh nghiệp đang bị buộc phải thay đổi do hoàn cảnh thế giới hiện tại và sức khỏe và an toàn COVID-19, điều đó có nghĩa là cung cấp công nghệ phong phú cho lực lượng lao động từ xa, chuyển sang dịch vụ không tiếp xúc khi có thể và thắt chặt chi phí kinh doanh. Việc chi tiêu đô la tiếp thị ở đâu là rất quan trọng trong thời gian này. Doanh nghiệp cũng phải