Hey DAN: Làm thế nào Voice to CRM có thể củng cố các mối quan hệ bán hàng của bạn và giúp bạn luôn ổn định

Có quá nhiều cuộc họp trong ngày của bạn và không đủ thời gian để ghi lại những điểm tiếp xúc quý giá đó. Ngay cả trước đại dịch, các nhóm bán hàng và tiếp thị thường có hơn 9 cuộc họp bên ngoài mỗi ngày và bây giờ với bộ đệm làm việc từ xa và kết hợp trong thời gian dài hơn, khối lượng cuộc họp ảo đang tăng vọt. Việc lưu giữ hồ sơ chính xác về các cuộc họp này để đảm bảo rằng các mối quan hệ được vun đắp và dữ liệu liên hệ có giá trị không bị mất đã trở thành một