3 cách tiếp thị hữu cơ có thể giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách của mình vào năm 2022

Ngân sách tiếp thị giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 6% doanh thu công ty vào năm 2021, giảm từ 11% vào năm 2020. Gartner, Khảo sát chi tiêu CMO hàng năm năm 2021 Với kỳ vọng vẫn cao như mọi khi, bây giờ là lúc các nhà tiếp thị tối ưu hóa chi tiêu và kéo dài USD. Khi các công ty phân bổ ít nguồn lực hơn cho hoạt động tiếp thị — nhưng vẫn yêu cầu lợi tức đầu tư trên ROI cao — không có gì ngạc nhiên khi chi tiêu tiếp thị tự nhiên lại tăng vọt so với chi tiêu cho quảng cáo.