ePR là Tiếp thị đột phá… ở Châu Âu

GDPR đã được giới thiệu vào tháng 2018 năm XNUMX và nó rất tốt. Vâng, đó là một căng thẳng. Bầu trời không rơi vào và mọi người đã đi về ngày của họ. Một số không bị gián đoạn hơn những người khác. Tại sao? Bởi vì nó đảm bảo sự đồng ý được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được thông báo và rõ ràng hiện đã được yêu cầu từ một công dân Châu Âu trước khi một công ty có thể gửi email cho họ. Được rồi… Nhưng hãy tóm tắt lại. Không phải những gã khổng lồ về tự động hóa tiếp thị trên thế giới, HubSpots, Marketos, v.v. đã nói với chúng ta nội dung là vua sao? Nếu bạn tạo nó,