Cách đánh bóng các trang sản phẩm trên Mobile App Store trước khi ra mắt

Giai đoạn trước khi ra mắt là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong vòng đời của một ứng dụng. Các nhà xuất bản phải đối phó với vô số nhiệm vụ đặt kỹ năng quản lý thời gian và thiết lập mức độ ưu tiên của họ. Tuy nhiên, phần lớn các nhà tiếp thị ứng dụng không nhận ra rằng thử nghiệm A / B khéo léo có thể giúp họ suôn sẻ mọi thứ và hỗ trợ các tác vụ trước khi ra mắt khác nhau. Có nhiều cách nhà xuất bản có thể sử dụng thử nghiệm A / B trước khi ứng dụng ra mắt