Sử dụng AI độc quyền của BlueOcean để mở khóa thông tin chi tiết về thương hiệu thể dục được kết nối

Mỗi năm, đặc biệt là khi chúng ta đến gần các ngày lễ và suy ngẫm về các chiến dịch đáng nhớ nhất trong năm, có vô số cuộc chiến để xem thương hiệu nào đã thu hút khán giả. Với sự căng thẳng và không chắc chắn mà đại dịch năm nay mang lại, có một cuộc chiến mới, và lần này là cuộc chiến vì sức khỏe của chúng ta. Khi chúng tôi thích nghi với việc làm mọi thứ ở nhà, chúng tôi đã chứng kiến ​​cách mà đại dịch đã thúc đẩy tương lai của thể dục. Thiết bị thông minh tại nhà như