Cá nhân hóa hành trình mua sắm của khách hàng

Điều chỉnh trải nghiệm mua sắm cho từng người tiêu dùng không phải là một ý tưởng mới. Chỉ cần nghĩ về cảm giác mà bạn nhận được khi đến một nhà hàng địa phương và nhân viên phục vụ nhớ tên bạn và những điều bình thường của bạn. Nó cảm thấy tốt, phải không? Cá nhân hóa là tái tạo lại nét cá nhân đó, cho khách hàng thấy rằng bạn hiểu và quan tâm đến họ. Công nghệ có thể cho phép các chiến thuật cá nhân hóa, nhưng cá nhân hóa thực sự là một chiến lược và tư duy rõ ràng trong mỗi tương tác của khách hàng với