Cách Lưu một Chiến dịch Xây dựng Liên kết Do Nội dung Dẫn dắt đang gặp khó khăn

Thuật toán của Google đang thay đổi theo thời gian và do đó, các công ty buộc phải suy nghĩ lại về các chiến lược SEO của họ. Một trong những hành động quan trọng để tăng thứ hạng là chiến dịch xây dựng liên kết dựa trên nội dung. Bạn có thể đã phải đối mặt với một tình huống trong đó nhóm SEO của bạn làm việc chăm chỉ để gửi email tiếp cận đến các nhà xuất bản. Sau đó, người viết của bạn chuyên tâm tạo nội dung. Tuy nhiên, sau một vài tuần chiến dịch được khởi động, bạn nhận ra rằng nó không thu được kết quả gì. Có thể có một số