Dữ liệu tuyệt vời, Trách nhiệm lớn: Làm thế nào các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cải thiện các phương pháp tiếp thị minh bạch

Dữ liệu khách hàng rất cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cách họ tương tác với thương hiệu. Trong một thế giới cạnh tranh cao, các doanh nghiệp có thể nổi bật bằng cách tận dụng dữ liệu để tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa, có tác động hơn cho khách hàng của họ. Nền tảng của một chiến lược dữ liệu khách hàng hiệu quả là lòng tin của khách hàng. Và với kỳ vọng ngày càng tăng về tiếp thị minh bạch hơn từ người tiêu dùng và các cơ quan quản lý, không có thời gian nào tốt hơn để xem xét