Tại sao giao tiếp trong nhóm lại quan trọng hơn ngăn xếp Martech của bạn

Quan điểm không điển hình của Simo Ahava về chất lượng dữ liệu và cấu trúc giao tiếp đã làm mới toàn bộ phòng chờ tại Go Analytics! hội nghị. OWOX, công ty MarTech hàng đầu trong khu vực CIS, đã chào đón hàng nghìn chuyên gia đến với cuộc họp này để chia sẻ kiến ​​thức và ý tưởng của họ. OWOX BI Team muốn bạn suy nghĩ về khái niệm do Simo Ahava đề xuất, khái niệm này chắc chắn có tiềm năng làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển. Chất lượng của Dữ liệu và Chất lượng của Tổ chức