9 cách để hợp lý hóa các sự kiện B2B của bạn với Event Tech

Tính năng mới trong ngăn xếp Martech của bạn: Phần mềm quản lý sự kiện Các nhà hoạch định sự kiện và nhà tiếp thị có rất nhiều thứ để tung hứng. Việc tìm kiếm những diễn giả xuất sắc, quản lý nội dung tuyệt vời, bán tài trợ và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người tham dự chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các hoạt động hàng ngày của họ. Tuy nhiên, chúng là những hoạt động chiếm một lượng lớn thời gian. Đó là lý do tại sao các nhà tổ chức sự kiện B2B ngày càng bổ sung Event Tech vào ngăn xếp Martech của họ. Tại CadmiumCD, chúng tôi đã dành hơn 17 năm để tạo ra và đánh bóng