Năm bước bạn có thể thực hiện ngay hôm nay để tăng doanh số bán hàng trên Amazon của mình

Những mùa mua sắm gần đây chắc chắn không điển hình. Trong một trận đại dịch lịch sử, người mua sắm bỏ đi hàng loạt các cửa hàng truyền thống, với lượng truy cập vào Thứ Sáu Đen giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh số bán hàng trực tuyến tăng mạnh, đặc biệt là đối với Amazon. Vào năm 2020, gã khổng lồ trực tuyến báo cáo rằng những người bán độc lập trên nền tảng của họ đã chuyển 4.8 triệu đô la hàng hóa vào Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử - tăng 60% so với năm trước. Ngay cả khi cuộc sống trở lại bình thường ở Hoa Kỳ