Bạn đã (Vẫn) Nhận được Thư: Tại sao Trí tuệ nhân tạo có nghĩa là một tương lai mạnh mẽ cho email tiếp thị

Thật khó tin rằng email đã tồn tại được 45 năm. Hầu hết các nhà tiếp thị ngày nay chưa bao giờ sống trong một thế giới không có email. Tuy nhiên, mặc dù đã được dệt vào kết cấu cuộc sống hàng ngày và kinh doanh của rất nhiều người trong chúng ta quá lâu, trải nghiệm người dùng email đã phát triển rất ít kể từ khi tin nhắn đầu tiên được gửi vào năm 1971. Chắc chắn, giờ đây chúng ta có thể truy cập email trên nhiều thiết bị hơn, khá nhiều mọi lúc mọi nơi, nhưng quy trình cơ bản