Năm cách để nâng cao trò chơi tiếp thị nội dung của bạn

Nếu bạn đang tham gia vào tiếp thị nội dung dưới bất kỳ hình thức nào, thì bạn đang sử dụng một chiến lược. Nó có thể không phải là một chiến lược chính thức, có kế hoạch hoặc hiệu quả, nhưng đó là một chiến lược. Hãy nghĩ về tất cả thời gian, nguồn lực và nỗ lực dành cho việc tạo ra nội dung hay. Nó không hề rẻ, vì vậy điều quan trọng là bạn phải định hướng nội dung có giá trị đó bằng một chiến lược phù hợp. Dưới đây là năm cách để thúc đẩy trò chơi tiếp thị nội dung của bạn. Hãy thông minh với nội dung tài nguyên của bạn