Cách phân tích từ đầu đến cuối giúp doanh nghiệp

Phân tích end-to-end không chỉ là các báo cáo và đồ họa đẹp. Khả năng theo dõi đường đi của từng khách hàng, từ điểm tiếp xúc đầu tiên đến mua hàng thường xuyên, có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí cho các kênh quảng cáo không hiệu quả và được định giá cao, tăng ROI và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự hiện diện trực tuyến của họ đối với doanh số bán hàng ngoại tuyến. Các nhà phân tích của OWOX BI đã thu thập năm nghiên cứu điển hình chứng minh rằng phân tích chất lượng cao giúp doanh nghiệp thành công và có lãi. Sử dụng Phân tích Đầu cuối để Đánh giá Đóng góp Trực tuyến Tình hình. A