Những thách thức về tự động hóa tiếp thị của các nhà tiếp thị, nhân viên bán hàng và giám đốc điều hành (Dữ liệu + Tư vấn)

Tiếp thị tự động hóa đã được sử dụng bởi các tập đoàn lớn kể từ khi nó đi vào cuộc sống. Hiện tượng này đã tạo nên dấu ấn đối với công nghệ tiếp thị theo một số cách. Các giải pháp ban đầu là (và chủ yếu vẫn là) mạnh mẽ, giàu tính năng và do đó phức tạp và đắt tiền. Tất cả những điều này khiến các công ty nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc triển khai tự động hóa tiếp thị. Ngay cả khi một doanh nghiệp nhỏ có đủ khả năng mua phần mềm tự động hóa tiếp thị, họ cũng khó có được giá trị thực sự từ nó. Điều này