Phát trực tiếp hiệu quả như thế nào đối với thương hiệu của bạn?

Khi phương tiện truyền thông xã hội tiếp tục bùng nổ, các công ty đang tìm kiếm những cách thức chia sẻ nội dung mới. Trong quá khứ, hầu hết các doanh nghiệp đều mắc kẹt với việc viết blog trên trang web của họ, điều này có ý nghĩa: Đây là phương tiện rẻ nhất, dễ nhất và hiệu quả nhất về thời gian để tạo nhận thức về thương hiệu. Và trong khi việc thành thạo từ viết vẫn là điều cần thiết, các nghiên cứu đang chỉ ra rằng việc sản xuất nội dung video phần nào là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác. Cụ thể hơn, việc sản xuất 'live