Tiếp thị đám mây: Cách tạo tự động hóa trong Automation Studio để nhập danh bạ SMS vào MobileConnect

Công ty của chúng tôi gần đây đã triển khai Salesforce Marketing Cloud cho một khách hàng có khoảng một tá tích hợp có các bộ quy tắc giao tiếp và chuyển đổi phức tạp. Ban đầu là cơ sở Shopify Plus với Đăng ký nạp tiền, một giải pháp phổ biến và linh hoạt cho các dịch vụ thương mại điện tử dựa trên đăng ký. Công ty có một triển khai nhắn tin di động sáng tạo, nơi khách hàng có thể điều chỉnh đăng ký của họ qua tin nhắn văn bản (SMS) và họ cần chuyển danh bạ di động của mình sang MobileConnect. Tài liệu cho