Qwilr: Nền tảng thiết kế tài liệu chuyển đổi tài sản thế chấp bán hàng và tiếp thị

Giao tiếp với khách hàng là mạch máu của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc COVID-19 buộc phải cắt giảm ngân sách cho 65% nhà tiếp thị, các nhóm đang được giao nhiệm vụ làm nhiều hơn với ít hơn. Điều này có nghĩa là có thể tạo ra tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị và bán hàng với một ngân sách giảm và thường không có sự sang trọng của nhà thiết kế hoặc đại lý để sản xuất nó. Làm việc từ xa và bán hàng cũng có nghĩa là đội bán hàng và tiếp thị không còn có thể dựa vào các kỹ năng giao tiếp trực tiếp để nuôi dưỡng