Nội dung được kiểm soát: Cánh cổng của bạn để có được khách hàng tiềm năng B2B tốt!

Gated content là một chiến lược được nhiều công ty B2B sử dụng để cho đi những nội dung hay và có ý nghĩa để đổi lấy một số khách hàng tiềm năng tốt. Không thể truy cập trực tiếp nội dung được kiểm soát và người ta có thể lấy nó sau khi trao đổi một số thông tin quan trọng. 80% tài sản tiếp thị B2B được kiểm soát; vì nội dung có kiểm soát là chiến lược đối với các công ty tạo khách hàng tiềm năng B2B. Hubspot Điều quan trọng là phải biết tầm quan trọng của nội dung giám sát nếu bạn là doanh nghiệp B2B và

Hai công cụ hiệu quả nhất để tạo khách hàng tiềm năng B2B thành công

Hãy chọn sự đồng cảm của khách hàng và trải nghiệm khách hàng làm thành phần quan trọng trong chiến lược của bạn và bạn cũng có thể đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu để có thể hoàn thành câu đố tạo khách hàng tiềm năng!