Các tính năng mới nhất của Facebook giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại COVID-19

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, với 43% doanh nghiệp đã tạm thời đóng cửa do COVID-19. Trong bối cảnh gián đoạn đang diễn ra, ngân sách thắt chặt và việc mở cửa trở lại thận trọng, các công ty phục vụ cộng đồng SMB đang đẩy mạnh hỗ trợ. Facebook cung cấp các nguồn lực quan trọng cho các doanh nghiệp nhỏ trong Đại dịch Facebook gần đây đã tung ra một sản phẩm sự kiện trực tuyến miễn phí mới dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng của mình - sáng kiến ​​mới nhất của công ty, giúp các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế tối đa hóa nỗ lực tiếp thị của họ