Nghiên cứu: Chất lượng danh sách email là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà tiếp thị B2B

Nhiều nhà tiếp thị B2B biết tiếp thị qua email có thể là một trong những công cụ tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất, với nghiên cứu từ Hiệp hội Tiếp thị Trực tiếp (DMA) cho thấy ROI trung bình là 38 đô la cho mỗi 1 đô la chi tiêu. Nhưng chắc chắn rằng việc thực hiện một chiến dịch email thành công có thể có những thách thức của nó. Để hiểu rõ hơn về những thách thức mà các nhà tiếp thị đang phải đối mặt, nhà cung cấp phần mềm tiếp thị qua email Delivra đã hợp tác với Ascend2 để thực hiện một cuộc khảo sát giữa đối tượng này. Kết quả