Các phương pháp hay nhất để lên lịch thích hợp cho các bài đăng trên mạng xã hội

Lên lịch cho các bài đăng trên mạng xã hội của bạn nên là một phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội của bạn và không cần phải nói, nó có rất nhiều lợi ích. Ngoài việc không phải suy nghĩ về việc đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhiều lần trong ngày, bạn cũng sẽ duy trì một lịch trình nhất quán, lên kế hoạch cho nội dung nhạy cảm về thời gian và có tỷ lệ chia sẻ lành mạnh vì bạn có thể lên kế hoạch từ trước. Thay vì luôn ở trên các nền tảng mạng xã hội hàng ngày, hãy lên lịch