Các chiến thuật xây dựng liên kết bị đánh giá thấp hoạt động hiệu quả đáng ngạc nhiên

Các nhà tiếp thị kỹ thuật số dựa vào xây dựng liên kết như một chiến lược quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để tăng thứ hạng trang của họ trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs). Với việc các nhà tiếp thị đang làm việc để kiếm các liên kết ngược và cải thiện lưu lượng truy cập trang web, tạo khách hàng tiềm năng và đạt được các mục tiêu khác, họ đã học cách chuyển sang một số phương pháp phổ biến trong hộp công cụ của mình. Backlink là gì? Liên kết ngược là một liên kết có thể nhấp từ một trang web đến trang web của riêng bạn. Các công cụ tìm kiếm như