Làm thế nào để thúc đẩy lượt mua hàng qua bài đăng bán hàng của bạn với một chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả

Để phát triển và tồn tại trong kinh doanh, các chủ doanh nghiệp phải nắm bắt rất nhiều kỹ thuật và chiến thuật. Chiến lược giữ chân khách hàng rất quan trọng vì nó hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ chiến lược tiếp thị nào khác khi nói đến việc tăng doanh thu và thúc đẩy lợi tức đầu tư tiếp thị của bạn. Có được một khách hàng mới có thể tốn kém gấp năm lần so với việc giữ chân một khách hàng hiện tại. Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên 5% có thể tăng lợi nhuận từ 25 đến 95%. Tỷ lệ bán hàng thành công cho khách hàng