Python: Tập lệnh Trích xuất xu hướng tự động đề xuất của Google cho các từ khóa tìm kiếm thích hợp của bạn

Mọi người đều thích Google Xu hướng, nhưng hơi phức tạp khi nói đến Từ khóa Đuôi dài. Tất cả chúng ta đều thích dịch vụ xu hướng chính thức của google để có được thông tin chi tiết về hành vi tìm kiếm. Tuy nhiên, có hai điều ngăn cản nhiều người sử dụng nó cho công việc vững chắc; Khi bạn cần tìm các từ khóa thích hợp mới, không có đủ dữ liệu trên Google Xu hướng Thiếu API chính thức để đưa ra yêu cầu đối với xu hướng của Google: Khi chúng ta sử dụng các mô-đun như pytrends, thì chúng ta phải