Tại sao Âm thanh ngoài nhà (AOOH) có thể giúp dẫn dắt quá trình chuyển đổi khỏi cookie của bên thứ ba

Chúng tôi đã biết từ lâu rằng lọ cookie của bên thứ ba sẽ không đầy lâu hơn. Những mã nhỏ đó sống trong trình duyệt của chúng tôi có khả năng mang rất nhiều thông tin cá nhân. Chúng cho phép các nhà tiếp thị theo dõi các hành vi trực tuyến của mọi người và hiểu rõ hơn về những khách hàng hiện tại và tiềm năng đang truy cập các trang web của thương hiệu. Chúng cũng giúp các nhà tiếp thị - và người dùng internet bình thường - quản lý phương tiện hiệu quả và hiệu quả hơn. Vậy, vấn đề là gì? Các