Cách các nhà tiếp thị qua email đang sử dụng phân tích dự đoán để cải thiện kết quả thương mại điện tử của họ

Sự xuất hiện của phân tích dự đoán trong tiếp thị qua email đã trở nên phổ biến, đặc biệt là trong ngành thương mại điện tử. Việc sử dụng các công nghệ tiếp thị dự đoán có khả năng cải thiện nhắm mục tiêu, thời gian và cuối cùng là chuyển đổi nhiều hoạt động kinh doanh hơn qua email. Công nghệ này đang đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những sản phẩm mà khách hàng của bạn có khả năng mua, thời điểm họ có khả năng mua hàng và nội dung được cá nhân hóa sẽ thúc đẩy hoạt động. Tiếp thị Dự đoán là gì? Tiếp thị dự đoán là một chiến lược