Định giá thị trường theo thời gian thực có thể tăng hiệu suất kinh doanh như thế nào

Khi thế giới hiện đại ngày càng coi trọng tốc độ và tính linh hoạt, khả năng đưa hướng dẫn bán hàng và giá cả theo thời gian thực, có liên quan cao vào các kênh bán hàng của họ có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khi đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Tất nhiên, khi nhu cầu về hiệu suất tăng lên, sự phức tạp trong kinh doanh cũng tăng theo. Các điều kiện thị trường và động lực kinh doanh đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh, khiến các công ty phải vật lộn để đối phó với các tác nhân gây giá