Tạo danh sách gửi thư cho tiếp thị qua email

Không nghi ngờ gì khi tiếp thị qua email có thể là một trong những cách hiệu quả nhất để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Nó có ROI trung bình là 3800 phần trăm. Cũng có một chút nghi ngờ rằng hình thức tiếp thị này có những thách thức của nó. Doanh nghiệp trước tiên phải thu hút những người đăng ký có cơ hội chuyển đổi. Sau đó, có nhiệm vụ phân đoạn và tổ chức các danh sách người đăng ký đó. Cuối cùng, để những nỗ lực đó trở nên đáng giá, các chiến dịch email phải được thiết kế để