Các thương hiệu không phải trò chơi có thể thu lợi như thế nào khi hợp tác với những người có ảnh hưởng đến trò chơi

Những người có ảnh hưởng đến game đang trở nên khó bỏ qua, ngay cả đối với các thương hiệu không chuyên về game. Điều đó nghe có vẻ lạ, vì vậy hãy giải thích tại sao. Nhiều ngành công nghiệp bị ảnh hưởng do Covid, nhưng trò chơi điện tử lại bùng nổ. Giá trị của nó được dự đoán sẽ vượt qua 200 tỷ đô la vào năm 2023, mức tăng trưởng được hỗ trợ bởi khoảng 2.9 tỷ người chơi game trên toàn thế giới vào năm 2021. Báo cáo thị trường trò chơi toàn cầu Không chỉ là những con số thú vị đối với các thương hiệu không phải trò chơi mà còn là hệ sinh thái đa dạng xung quanh trò chơi. Sự đa dạng tạo ra cơ hội để trình bày