Các xu hướng MarTech đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số

Nhiều chuyên gia tiếp thị biết: trong mười năm qua, công nghệ tiếp thị (Martech) đã bùng nổ về tốc độ tăng trưởng. Quá trình tăng trưởng này sẽ không chậm lại. Trên thực tế, nghiên cứu mới nhất năm 2020 cho thấy có hơn 8000 công cụ công nghệ tiếp thị trên thị trường. Hầu hết các nhà tiếp thị sử dụng hơn năm công cụ vào một ngày nhất định và hơn 20 công cụ tổng thể trong việc thực hiện các chiến lược tiếp thị của họ. Nền tảng Martech giúp doanh nghiệp của bạn vừa thu hồi vốn đầu tư vừa giúp