DanAds: Công nghệ quảng cáo tự phục vụ dành cho nhà xuất bản

Quảng cáo có lập trình (tự động hóa việc mua và bán quảng cáo trực tuyến) đã là một yếu tố quan trọng đối với các nhà tiếp thị hiện đại trong nhiều năm và thật dễ hiểu tại sao. Khả năng người mua phương tiện truyền thông sử dụng phần mềm để mua quảng cáo đã cách mạng hóa không gian quảng cáo kỹ thuật số, loại bỏ nhu cầu về các quy trình thủ công truyền thống như yêu cầu đề xuất, đấu thầu, báo giá và đáng chú ý nhất là thương lượng của con người. Quảng cáo có lập trình truyền thống hoặc quảng cáo có lập trình dịch vụ được quản lý như đôi khi được đề cập đến,