Bóng bay, Kẹo cao su bong bóng và Martech: Cái nào không thuộc?

Không giống như bóng bay và kẹo cao su bong bóng, Martech sẽ không vỡ ra khi kéo dài đến mức có vẻ như là một điểm vỡ. Thay vào đó, ngành công nghiệp Martech sẽ tiếp tục thay đổi và kéo dài và điều chỉnh để thay đổi và đổi mới — giống như nó đã được thực hiện trong vài năm qua. Có vẻ như tăng trưởng hiện tại của ngành là không bền vững. Nhiều người đã hỏi liệu ngành công nghiệp công nghệ cao - bị bóp méo bởi hơn 3,800 giải pháp - có đạt đến đỉnh điểm hay không. Câu trả lời đơn giản của chúng tôi: Không, nó không. Đổi mới không