Những gì nhà tiếp thị cần biết về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Khi hoạt động tiếp thị - và tất cả các hoạt động kinh doanh khác - ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, việc bảo vệ tài sản trí tuệ đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các công ty thành công. Đó là lý do tại sao mỗi đội tiếp thị phải hiểu những điều cơ bản của luật sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là gì? Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ cung cấp các quyền và sự bảo vệ nhất định cho chủ sở hữu tài sản. Các quyền và sự bảo vệ này thậm chí còn vượt ra ngoài biên giới của chúng ta thông qua các hiệp định thương mại. Sở hữu trí tuệ có thể là bất kỳ sản phẩm nào của trí óc