Pollfish: Cách cung cấp khảo sát trực tuyến toàn cầu một cách hiệu quả thông qua thiết bị di động

Thời gian đọc: 3 phút Bạn đã tạo bản khảo sát nghiên cứu thị trường hoàn hảo. Bây giờ, bạn sẽ phân phối bản khảo sát của mình như thế nào và nhanh chóng nhận được số lượng phản hồi có ý nghĩa thống kê? Bạn đã nghiền ngẫm điều này nhiều lần hơn so với việc bạn đã sử dụng máy pha cà phê. Bạn đã tạo các câu hỏi khảo sát, tạo mọi kết hợp câu trả lời – thậm chí hoàn thiện thứ tự của các câu hỏi. Sau đó, bạn xem lại khảo sát và thay đổi khảo sát. Sau đó, bạn đã chia sẻ khảo sát với người khác để họ đánh giá và có thể đã thay đổi khảo sát