CRM thương mại điện tử mang lại lợi ích như thế nào đối với các doanh nghiệp B2B và B2C

Một sự thay đổi đáng kể trong hành vi của khách hàng đã tác động đến nhiều ngành trong những năm gần đây, nhưng lĩnh vực thương mại điện tử bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khách hàng hiểu biết về kỹ thuật số đã hướng đến phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa, trải nghiệm mua sắm không đụng hàng và tương tác đa kênh. Những yếu tố này đang thúc đẩy các nhà bán lẻ trực tuyến áp dụng các hệ thống bổ sung để hỗ trợ họ quản lý các mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo trải nghiệm được cá nhân hóa trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Trong trường hợp khách hàng mới, cần phải