5 lời khuyên để đối phó với truyền thông như một nguồn chuyên gia

Các phóng viên báo chí và truyền hình phỏng vấn các chuyên gia về tất cả các chủ đề, từ cách thiết kế văn phòng tại nhà đến những cách tốt nhất để tiết kiệm cho khi nghỉ hưu. Là một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, bạn có thể được mời tham gia vào một phân đoạn quảng bá hoặc bài báo in, đây có thể là một cách tuyệt vời để xây dựng thương hiệu và chia sẻ thông điệp tích cực về công ty của bạn. Dưới đây là năm mẹo để đảm bảo trải nghiệm truyền thông tích cực, hiệu quả. Khi nào