Tại sao Thương mại B2B có khả năng phục hồi là con đường duy nhất cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp Đăng COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những đám mây bất ổn trong bối cảnh kinh doanh và dẫn đến việc đóng cửa một số hoạt động kinh tế. Do đó, các doanh nghiệp có khả năng chứng kiến ​​sự thay đổi mô hình trong chuỗi cung ứng, mô hình hoạt động, hành vi của người tiêu dùng cũng như chiến lược mua sắm và bán hàng. Điều quan trọng là phải thực hiện các bước chủ động để đưa doanh nghiệp của bạn vào vị trí an toàn và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Khả năng phục hồi kinh doanh có thể đi một chặng đường dài trong việc thích ứng với những điều không lường trước được