5 sai lầm phổ biến nhất của các nhà phát triển JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ cơ bản cho hầu như tất cả các ứng dụng web hiện đại. Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy sự gia tăng về số lượng tổng thể các thư viện và khuôn khổ dựa trên JavaScript mạnh mẽ trong việc xây dựng các ứng dụng web. Điều này đã hoạt động cho các Ứng dụng Trang Đơn cũng như các nền tảng JavaScript phía máy chủ. JavaScript chắc chắn đã trở nên có mặt khắp nơi trong thế giới phát triển web. Đây là lý do tại sao nó là một kỹ năng chính mà các nhà phát triển web nên nắm vững.