10 chiến thuật truyền thông xã hội giúp tăng lượt chia sẻ và chuyển đổi

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tiếp thị qua mạng xã hội không chỉ là nhất quán với các bài đăng của bạn trực tuyến. Bạn phải nghĩ ra nội dung sáng tạo và có ảnh hưởng - điều gì đó sẽ khiến mọi người muốn thực hiện. Nó có thể đơn giản như một người nào đó chia sẻ bài đăng của bạn hoặc bắt đầu chuyển đổi. Một vài lượt thích và bình luận là không đủ. Tất nhiên, mục tiêu là lan truyền nhưng cần phải làm gì để đạt được

Năm cách chắc chắn để thúc đẩy chuyển đổi trên mạng xã hội của bạn

Không cần phải nói rằng cách hiệu quả nhất để tiếp cận và tạo kết nối cảm xúc với khách hàng tiềm năng là thông qua mạng xã hội. Người ta có thể tìm thấy hàng tỷ người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau; Sẽ là một sự lãng phí rất lớn nếu không tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Ngày nay, tất cả đều là muốn được nhìn thấy, được nghe và được cảm nhận, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đều truy cập vào tài khoản của họ để thể hiện suy nghĩ của họ