Cách BoomTown hoàn thành ngăn xếp Martech của mình với Call Intelligence

Trò chuyện, và đặc biệt là các cuộc gọi điện thoại, tiếp tục là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để kết nối với mọi người và biến họ thành khách hàng trung thành. Điện thoại thông minh đã thu hẹp khoảng cách giữa duyệt web trực tuyến và thực hiện cuộc gọi - và khi nói đến các giao dịch mua phức tạp, giá trị cao, mọi người muốn sử dụng điện thoại và nói chuyện với một người. Ngày nay, công nghệ có sẵn để thêm thông tin chi tiết về các cuộc gọi này, vì vậy các nhà tiếp thị có thể đưa ra các quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu giống nhau về