CMO-on-the-Go: Công nhân Gig có thể mang lại lợi ích như thế nào cho Phòng Tiếp thị của bạn

Nhiệm kỳ trung bình của một CMO chỉ hơn 4 năm - ngắn nhất trong C-suite. Tại sao? Với áp lực đạt được mục tiêu doanh thu, tình trạng kiệt sức đang trở thành điều không thể tránh khỏi. Đó là lúc mà công việc hợp đồng diễn ra. Việc trở thành CMO-on-the-Go cho phép các Nhà tiếp thị trưởng thiết lập lịch trình của riêng họ và chỉ nhận những gì họ biết họ có thể xử lý, dẫn đến chất lượng công việc cao hơn và kết quả tốt hơn cho lợi nhuận. Tuy nhiên, các công ty vẫn tiếp tục đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng