Cách tạo danh sách tiếp thị qua email tốt hơn bằng phương tiện truyền thông xã hội

Tiếp thị qua email đã là một phương tiện phổ biến để các nhà tiếp thị tiếp cận khách hàng tiềm năng kể từ khi phương tiện này được áp dụng rộng rãi vào những năm 1990. Ngay cả khi tạo ra các kỹ thuật mới hơn như mạng xã hội, người có ảnh hưởng và tiếp thị nội dung, email vẫn được coi là hiệu quả nhất theo khảo sát 1,800 nhà tiếp thị do Smart Insights và GetResponse thực hiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các phương pháp hay nhất về tiếp thị qua email không phát triển với công nghệ mới. Nhờ có mạng xã hội mà bây giờ có