Thách thức Tiếp thị - Và Giải pháp - cho năm 2021

Năm ngoái là một năm đầy chông gai đối với các nhà tiếp thị, buộc các doanh nghiệp trong hầu hết mọi lĩnh vực phải xoay trục hoặc thậm chí thay thế toàn bộ chiến lược khi đối mặt với những tình huống khó lường. Đối với nhiều người, thay đổi đáng chú ý nhất là tác động của việc xa rời xã hội và tạm trú tại chỗ, điều này đã tạo ra một sự tăng đột biến lớn trong hoạt động mua sắm trực tuyến, ngay cả trong những ngành mà trước đây thương mại điện tử không được phát triển rõ rệt. Sự thay đổi này dẫn đến một bối cảnh kỹ thuật số đông đúc, với nhiều tổ chức hơn cạnh tranh cho người tiêu dùng