Thiết kế lại E-mail: 6 Tính năng Cần Suy nghĩ lại

Tùy thuộc vào người bạn yêu cầu, e-mail đã tồn tại trong khoảng từ 30 đến 40 năm. Giá trị của nó là hiển nhiên, với các ứng dụng trải dài trên cả khía cạnh xã hội và nghề nghiệp của cuộc sống. Tuy nhiên, điều cũng rõ ràng là công nghệ e-mail lỗi thời thực sự như thế nào. Theo nhiều cách, e-mail đang được trang bị thêm để vẫn phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng ngày nay. Nhưng bao lâu bạn có thể mày mò với một thứ gì đó trước khi bạn thừa nhận rằng có thể thời của nó đã trôi qua?