Những điều cần biết để bắt đầu với việc sao chép đối tượng đã lưu trên Facebook

Có những trường hợp bạn muốn nhắm mục tiêu một đối tượng hoàn toàn mới bằng các nỗ lực tiếp thị trên Facebook của mình. Tuy nhiên, không có gì lạ khi nhiều đối tượng của bạn trùng lặp theo những cách chính. Ví dụ: có lẽ bạn đã tạo Đối tượng tùy chỉnh với các sở thích và đặc điểm nhân khẩu học chính nhất định. Với đối tượng đó, có lẽ bạn đang nhắm mục tiêu đến một khu vực cụ thể. Có thể sao chép đối tượng đã lưu đó có thể rất hữu ích nếu bạn đã từng khởi chạy một chiến dịch tiếp thị mới

Bắt đầu với Trang Doanh nghiệp trên Facebook và Tiếp thị trên Facebook

Facebook từ lâu đã trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà tiếp thị. Với hơn hai tỷ người dùng đang hoạt động, nền tảng truyền thông xã hội mang đến cho các thương hiệu cơ hội xây dựng mạng lưới rộng lớn và thu hút khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó nói rằng, chỉ cần tạo một trang Facebook cho doanh nghiệp của bạn hoặc xuất bản một vài quảng cáo được nhắm mục tiêu là không đủ để phát huy hết tiềm năng của nền tảng. Để tận dụng tối đa tiếp thị trên Facebook, điều quan trọng là phải phát triển