JustControl.it: Tự động hóa việc thu thập dữ liệu phân bổ trên các kênh

Tiếp thị kỹ thuật số được thúc đẩy bởi nhu cầu tùy chỉnh lớn hơn: nguồn dữ liệu mới, kết hợp mới của quan hệ đối tác, tỷ lệ luôn thay đổi, kịch bản UA phức tạp, v.v. Đối với tương lai của ngành công nghiệp của chúng tôi, nó hứa hẹn sẽ còn nhiều thách thức và chi tiết hơn. Đó là lý do tại sao các chuyên gia thành công và đầy khát vọng cần có đòn bẩy khả thi để đối phó với những tình huống phức tạp và những bức tranh phức tạp. Tuy nhiên, nhiều công cụ hiện có vẫn cung cấp cách tiếp cận 'một kích thước phù hợp với tất cả' đã lỗi thời. Trong khuôn khổ đầu tiên này, tất cả